Добио сам на мејл пријаву за рад у канцеларији, каже просек 10, време студирања 4 године и три месеца

— Дебјули (@bjutidingospo) October 30, 2017